FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania

Funkcjonalności

Czy aplikacja posiada gotowe modele oceny, które można szybko zaimplementować w mojej firmie?
Jaki model oceny wspiera aplikacja?
Na jakie raporty możemy liczyć po zakończeniu procesu oceny?
Jak działa moduł MBO (Zarządzanie przez Cele)?

Czy aplikacja posiada gotowe modele oceny, które można szybko zaimplementować w mojej firmie?

Nasza aplikacja jest wsparciem dla firm, które wdrożyły lub dopiero wdrażają model kompetencyjny. Posiadamy bogaty katalog 160 zdefiniowanych i rozpisanych na zachowania kompetencji. Pomagamy zaimplementować kompetencje i w razie potrzeby dowolnie je zmodyfikować, zgodnie z aktualnymi potrzebami firmy. Katalog jest efektem naszych długoletnich doświadczeń w projektach poświęconych wdrażaniu SOP, opisywaniu stanowisk, prowadzeniu szkoleń i doradztwa z obszaru ZZL.

Jaki model oceny wspiera aplikacja?

Talent Plus jest bardzo elastyczny i dostosowuje się do organizacji. Aplikacja jest przygotowana do zaimplementowania oceny 180, 270 i 360 stopni. Podczas rozmowy oceniającej wspiera kierownika w zaplanowaniu działań rozwojowych dla pracownika oraz w postawieniu celów rozwojowych.

Dodatkowo posiadamy w swojej ofercie dedykowany moduł do oceny nauczycieli akademickich zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz.572, zpóźn. zm.). Jednym z kryteriów oceny są wyniki zebrane z ankiet oceny zajęć danego nauczyciela przez studentów.

Na jakie raporty możemy liczyć po zakończeniu procesu oceny?

Po zakończeniu całego procesu oceny istnieje możliwość wydrukowania wszystkich wypełnionych arkuszy oceny w celu załączenia ich do akt. Posiadamy także bardzo rozbudowane raporty zarówno indywidualne, dla osób ocenianych, jak również zbiorcze zestawienia wyników dla całej firmy w ramach ocenionych kompetencji, z podziałem na jednostki organizacyjne, grupy stanowiskowe oraz grupy pracowników. System pokazuje także wszystkie luki kompetencyjne, wyłonione podczas oceny, co może okazać się bardzo pomocne przy badaniu potrzeb szkoleniowych firmy oraz planowaniu szkoleń.

Ponadto wszystkie wyniki z arkuszy eksportujemy do plików, Excel

Jak działa moduł MBO (Zarządzanie przez Cele)?

Moduł MBO jest przydatny w tych organizacjach gdzie stawiane i rozliczane są cele. Nasz moduł wspiera proces związany z uzgadnianiem karty celów na linii pracownik – kierownik. Karta celów jest obudowana mechanizmami workflow tzn. cały proces począwszy od stawiania celów, uzgadniania, akceptacji, aż do oceny celów jest kontrolowany przez system. System w odpowiednim czasie wysyła powiadomienia o tym, że nadszedł czas, aby cele postawić i uzgodnić, a następnie kontroluje proces oceny postawionych celów.

Moduł MBO można wdrożyć w tych działach, gdzie stosowane są karty celów.

Proces wdrożeniowy

Ile trwa proces wdrożenia modułu SOOP i Rozwoju w firmie zatrudniającej do 500 pracowników?
Jak wygląda proces wdrożenia?
Jak wygląda konwersja danych z systemów kadrowych?
Czy podczas wdrożenia można liczyć na Państwa pomoc w zakresie wiedzy merytorycznej z obszarów HR?

Ile trwa proces wdrożenia modułu SOOP i Rozwoju w firmie zatrudniającej do 500 pracowników?

Jeśli firma ma już wcześniej przemyślaną i przygotowaną metodologię, według, której chce przeprowadzić oceny i nie oczekuje w tym zakresie z naszej strony wsparcia, to samo przygotowanie aplikacji do uruchomienia procesu nie powinno potrwać dłużej niż dwa dni.

Istnieje naturalnie możliwość opracowania, zlecenia przygotowania oceny od samego początku, tj. wybór optymalnej metody oceny, wyłonienie i opisanie kryteriów, opracowanie arkuszy, przygotowanie dokumentów, szkolenia. Z naszego doświadczenia wynika, ze w takich okolicznościach czas od rozpoczęcia pracy do jej zakończenia rozmową oceniającą i podsumowaniem ocen dla 500 osób metodą 180, to okres około 3 miesięcy.

Jak wygląda proces wdrożenia?

Podczas wdrożenia ustalamy sposób integracji z systemami zewnętrznymi. Jak często będziemy synchronizować dane np. z systemem kadrowym? Ustalamy role dla użytkowników systemu oraz przygotowujemy Państwa do samodzielnej pracy z systemem. Aplikacja jest bardzo intuicyjna i komunikatywna, dlatego końcowy użytkownik – Państwa pracownicy – nie wymaga dodatkowych szkoleń, co daje gwarancję, że  wdrożenie nie zaburzy ich bieżącej pracy.

Jak wygląda konwersja danych z systemów kadrowych?

Obecnie mamy przygotowane formularze CSV (Excel) do synchronizacji struktury organizacyjnej, stanowisk, pracowników, zależności służbowych. W obszarze Planowania i Rozliczania Czasu Pracy dodatkowo wymieniamy dane z systemem kadrowym w obszarze zaplanowanych grafików pracy, rozliczonych godzin pracy oraz absencji pracownika.

Czy podczas wdrożenia można liczyć na Państwa pomoc w zakresie wiedzy merytorycznej z obszarów HR?

Naturalnie tak, posiadamy wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia  paneli ekspertów podczas wyłaniania i opisywania kompetencji. Prowadzimy szkolenia i warsztaty z przeprowadzania rozmów oceniających. Nasza platforma posiada również gotowe szablony, z których nasi Klienci często korzystają: katalog kompetencji, gotowe arkusza ocen, bank pytań rekrutacyjnych.

Technologia

W jakiej technologii została napisana aplikacja?
Czy jest obsługa Active Directory?
Jakie bazy danych obsługuje aplikacja?
Czy dane pracowników są bezpieczne?

W jakiej technologii została napisana aplikacja?

Nasza platforma jest napisana w języku Python. Korzystamy z serwera Apache oraz z Web Server Gateway Interface. Wykorzystujemy framework Django.

Czy jest obsługa Active Directory?

Tak, korzystamy z domenowego logowania korzystając z usługi Active Directory.

Jakie bazy danych obsługuje aplikacja?

Nasze rozwiązanie nie jest uzależnione od konkretnej bazy danych. Domyślnie platformę instalujemy na MySQL.

Czy dane pracowników są bezpieczne?

W przypadku hostingu naszego serwera  połączenie do serwera jest zabezpieczone certyfikatem SSL. Naturalnie mamy również wdrożoną procedurę Ochrony Danych Osobowych.

Ceny rozwiązań i modele sprzedaży

Od czego zależy cena aplikacji?
W jaki sposób są sprzedawane licencje?
W jaki sposób można zakupić aplikację?
Co zawiera opłata serwisowa?

Od czego zależy cena aplikacji?

Cena aplikacji jest uzależniona od dwóch czynników: liczby wdrażanych modułów oraz od liczy pracowników, dla których będziemy trzymać dane. Obecnie posiadamy ceny skalkulowane dla pakietów np. do 50 pracowników, do 100 pracowników, do 200 pracowników, do 500 pracowników, do 1000 pracowników i powyżej 1000.

W jaki sposób są sprzedawane licencje?

Zakupione licencje są sprzedawane w zależności od liczby aktywnych pracowników.  Każdy pracownik, który ma kartotekę w Talent Plus jest jednocześnie użytkownikiem aplikacji.

W jaki sposób można zakupić aplikację?

Aplikację można zakupić w dwóch modelach: w modelu SaaS jako e-usługę lub w wersji Enterprise czyli zakup licencji.

Co zawiera opłata serwisowa?

Opieka serwisowa gwarantuje Państwu  dostęp do aktualizacji, helpdesku oraz nowych funkcjonalności.

Menu