Zarządzaj swoim zespołem razem z TalentPLUS!

TalentPLUS, to platforma internetowa, która wspomaga i automatyzuje procesy związane z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi. W prosty i szybki sposób pozwala przejść organizacji z modelu tradycyjnego do ewidencji elektronicznej. TalentPLUS obsługuje procesy:

Twój Zespół

Zarządzaj zespołem! Poznaj swojego pracownika, sprawdź jakie ma kwalifikacje, kompetencje, certyfikaty, uprawnienia zawodowe, zaplanowane oraz zrealizowane szkolenia. Zobacz jego harmonogramu pracy i przygotuj się do przeprowadzenia rozmowy oceniającej. TalentPLUS wyśle Ci powiadomienia o zbliżających się terminach badań lekarskich, szkoleniach BHP czy też o kończących się umowach.

Rozmowy Oceniające

Przygotuj się do rozmowy oceniającej! TalentPLUS zaprosił Cię do przygotowania się do rozmowy oceniającej Twojego zespołu. Zapoznaj się z arkuszem oceny, profilem kompetencyjnym pracownika oraz wskaźnikami zachowań. Przypomnij sobie postawione cele na poprzedniej rozmowie, zastanów się nad nowymi celami, które są spójne z celami całego zespołu, jednostki organizacyjnej oraz firmy. TalentPLUS monitoruje etapy procesu oceny, wysyła zaproszenia do respondentów oraz przypomnienia o czekających zadaniach. Po zakończeniu procesu oceny udostępnia obszerne raporty w formie informacji zwrotnej dla ocenianej osoby oraz zestawienia analityczne dla działów HR.

Harmonogramy Pracy

Rozplanuj optymalnie czas pracy! Z TalentPLUS przygotujesz optymalne grafiki pracy, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy i jednocześnie zapewnią obsadę na Twoim obiekcie. Każdego dnia możesz rejestrować czas pracy swojego zespołu, prowadzić rejestr nieobecności a na koniec miesiąca dostaniesz bilans godzin i wydrukujesz Ewidencję Czasu Pracy. Możesz również skorzystać z funkcji do ewidencji wniosków urlopowych, kontrolować akceptację wniosków oraz limity dostępnych urlopów. Z naszego eGrafiku korzysta już około 100 restauracji McDonald’s!

Rozwój

Rozwijaj swój zespół, wzmacniaj silne strony! Po zakończeniu rozmów oceniających przejdź do planowania rozwoju pracownika. Skorzystaj z katalogu szkoleń oraz z funkcji, która po analizie luk kompetencyjnych zaproponuje działania rozwojowe. Na tej podstawie dział szkoleń dostanie gotowy plan szkoleń i przygotuje budżet rozwojowy. Każde zrealizowane szkolenie po wcześniejszej akceptacji kosztów i celu trafia do bazy zrealizowanych szkoleń. Wszystkie materiały szkoleniowe trafiają do repozytorium dokumentów, które można udostępnić innym pracownikom. Każde szkolenie kończy się ankietą badającą jakość szkolenia i poziom satysfakcji uczestnika.

Rekrutacja

Rekrutuj pracowników do swojego zespołu! Masz wakat w zespole, otwierasz nowy projekt i tworzysz zespół? Zgłoś w TalentPLUS potrzebę rekrutacyjną, opisz wymagania, napisz co oferujesz. Rekruter opublikuje Twoje ogłoszenie na popularnych portalach rekrutacyjnych… i czekaj na aplikacje. TalentPLUS przyśle Ci powiadomienie o nowych kandydatach, zapoznaj się z CV, z listem motywacyjnym, dokonaj wstępnej oceny, możesz zaprosić innych użytkowników do zapoznania się z portfolio kandydata i podania swoich komentarzy. Zaproś kandydata na rozmowę.

Zapytaj o ofertę
Wypełnij formularz, a otrzymasz wstępną ofertę na zakup rozwiązania TalentPlus.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Zaufali nam

Menu